Phở

54 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP Thủ Đức

Giờ mở cửa 6h00 - 21h00

Hotline: 0907 099 736
Phở

Phở tái

Phần nhỏ: 40.000 đ Phần lớn: 50.000 đ

Phở bò viên

Phần nhỏ: 40.000 đ Phần lớn: 50.000 đ

Phở nạm

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở bắp

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Gầu

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Bắp - Gân

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Bắp - Bò Viên

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Thập Cẩm

Phần nhỏ: 50.000 đ Phần lớn: 60.000 đ

Phở Đặc Biệt

Phần nhỏ: 60.000 đ Phần lớn: 70.000 đ

Phở Gân

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Nạm - Gân

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Nạm - Tái

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Nạm - Bắp

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Nạm - Gà

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Bắp - Gà

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Bắp - Tái

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Gân - Tái

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Tái - Gầu

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Gà

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Phở Đùi Gà

Phần nhỏ: 50.000 đ Phần lớn: 60.000 đ

Zalo
Hotline
Grab