Bún

54 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP Thủ Đức

Giờ mở cửa 6h00 - 21h00

Hotline: 0907 099 736
Bún

Bún Bò

Phần nhỏ: 40.000 đ Phần lớn: 50.000 đ

Bún Chả Cá

Phần nhỏ: 40.000 đ Phần lớn: 50.000 đ

Bún Bò Tái

Phần nhỏ: 40.000 đ Phần lớn: 50.000 đ

Bún Bò Viên

Phần nhỏ: 40.000 đ Phần lớn: 50.000 đ

Bún Bò Nạm

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Bún Bò Gân

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Bún Bò Bắp

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Bún Tái - Nạm

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Bún Đặc Biệt

Phần nhỏ: 60.000 đ Phần lớn: 70.000 đ

Bún Gân - Bắp

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Bún Tái - Gân

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Bún Gân - Bò Viên

Phần nhỏ: 45.000 đ Phần lớn: 55.000 đ

Bún Thập Cẩm

Phần nhỏ: 50.000 đ Phần lớn: 60.000 đ

Zalo
Hotline
Grab